پیش از پروژه، هنگام معرفی و جذب سرمایه

بوم پروژه

توسط تسهیل کنندگان و مدیران حرفه‌ای و کارکشته پروژه‌ها بوجود آمده، کسانی که درصدد ساده سازی چالش‌های ارتباطات پروژه قبل، حین و بعد از اجرای آن هستند.

بستر تعاملات و ارتباطات یکسانی را در اختیار همه تیم‌های درگیر در پروژه قرار می‌دهد. بدین ترتیب، کمترین تغییرات ناشی از کج‌فهمی‌ها و سؤتفاهمات در مسیر اجرایی را سبب شده و باعث پرهیز از اتلاف زمان و هزینه در اجرای پروژه خواهد شد.

کاملاً رایگان

بدون هرگونه پیچیدگی‌های کلامی و یا بخش‌های پنهان.

فرایند را تصویر کنید

بوم را پر کنید تا چهارچوب پروژه نمایان شود.

زمان را مدیریت کنید

نقاط عطف و اقدامات اصلی را روشن کنید.

تصمیمات درست بگیرید

بخش‌ها و وجوه مختلف پروژه را همیشه مد نظر داشته باشید.

تیم خلاق را تقویت کنید

افراد تیم را در طوفان فکری موضوعات و مشکلات پروژه دخیل کنید در حالی که همه وجوه با اهمیت کار را در نظر دارید.

یاد بدهید

آموزش‌های مبتنی برا اجرا و اقدامات را تشویق و قدم‌های پروژه را تبدیل به درس‌های آموختنی کنید.

آنچه (مشتریان) می گویند
من بوم پروژه را می‌پسندم. تصویرسازی همیشه درک یکسان و ارتباطات در پروژه را بهبود می‌بخشد.
1_3
مهندس ارشد Johnson Control
از کشور بلغارستان
بوم پروژه بخش جاافتاده‌ای در پروژه است هنگامی که نیاز به یک ارتباط قوی دارید.
1_8
دانشجوی ارشد در دانشگاه فنی
دانمارک (DTU)
بوم پروژه یک راهنمای فوق‌العاده است، وقتیکه نیاز به تصویرسازی بخش‌های حیاتی پروژه دارید.
1_7
مدیر پروژه
در FLSmidth